श्रीमानले श्रीमतीको गोप्यकुरा खेलेपछि…( VIDEO)

जब प्रश्न कर्ताले श्रीमान श्रीमती संगै भएको बेला श्रीमतीको नराम्रो बानीको बारेमा प्रश्न राख्छन् तब श्रीमान समस्यमा पर्छन् । श्रीमतीको