निर्देशकले आम दर्शक हरुलाई नै प्रस्न गरे ” Summer Love” कस्तो चलचित्र ?

‘समर लभ’ मुख्य पात्र अतीत र शायाको प्रेममा आधारित छ । अतीतको सुरूमा इन्ट्रान्स टपर शाया को हो भन्ने कौतुहलता