गोरखा दरबार पुनर्निर्माणको काममा  ढिलाई

uf]/vf b/af/ e"sDkn] Iflt k'u]kl5 k'glg{df{0fsf nflu hu}b]lv eTsfOPsf] P]ltxfl;s uf]/vf b/af/ . tLg aif{leq b/af/ klxn]s} :j?kdf k'glg{df{0f x'g]5 . t:jL/ M k|zGg kf]v/]n, uf]/vf, /f;;

गोरखा, ५ भदौ l गोरखा दरबार भत्काएको लामो समय भइसक्दा समेत पुनर्निर्माणको काम सरु हन सकेको छैन । ठेकेदार बीचको विवादका कारण दरबार पनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । गत वर्षको चैत अघि नै जग हालेर निर्माण सरु गर्ने  बताए पनि हालसम्म भत्काउने बाहेक अरु काम अघि बढ्न सकेको छैन ।  परुातत्व विभागकी परुातत्व अधिकृत मञ्ज सिं भण्डारीले भनिन् ‘ठेकेदारहरुको  कुरा नमिलेर  पनि निर्माणमा समस्या भएको हो ।

भूकम्पका कारण क्षति पगेको उक्त दरबार जगै देखि भत्काएर पनर्निर्माण गनपर्ने  परुात्वको निर्णयका कारण जग भत्काएको थियो । दरबार  भएको ठाउँमा ठूला खाल्डो खनेर राखिएकोले वर्खामा आएको पानी  पसेर त्यहाँका अन्य संरसचनामा समेत क्षति पग्न सक्ने  खतरा बढेको छ । यसैबीच परुातत्व विभागले दरबार पुनर्निर्माणमा लापरवाही नगरेको स्पष्ट पारेको छ । भण्डारीले भनिन् ‘हामीले भनेअनसार  काम अघि बढाउन चाहि नसकेको हो तर कामै रोकेको भन्ने होइन’ मेन ठेकेदारले गोरखा दरबार भत्काएको लामो समय भइसक्दा समेत पनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । ठेकेदारबीचको विवादका कारण दरबार पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

शाह वंशीय इतिहासको सबैभन्दा परुानो उक्त दरबार भत्काउने क्रमममा    जगमुनि प्वाल भेटिएको थियो । पहरामाथि रहेको उक्त दरबारको जगमनि ओढार जस्तो भाग देखिएपछि परुातत्वको १ विशेषज्ञ टोलीले केही महिनाअघि अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन टोलीले दिएको सझाव अनुसार  दरबार भत्काउने क्रममा जमीन मुनिको  भाग कमजोर देखिएपछि पहिले बनाएको स्टेटमेन्ट नै बदलेर काम गर्नपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले कत्ति पनि हेलचक्राइँ गरेका छैनौं, वषौं पहिला बनेको दरबार त्यतिका वर्ष सरुक्षित रह्यो, अब त्यो भन्दा पनि बलियो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामो  ध्यान केन्दित छ l भण्डारीले भनिन् ।

दरबार पनर्निर्माणमा वर्षाले अवरोध नहोस भनेर जस्ताले छाएर खटसमेत निर्माण गरिएको छ । गोरखा दरबार तत्कालीन राजा रामशाहको पालामा विसं १६६६
ताका बनेको किम्बदन्ती छ । दरबार कहिले र कन समयमा बन्यो भन्ने करुाको भने अहिलेसम्म लिखित पमाण भेटिएको छैन । नेपालकै ऐतिहासिक गोरखा दरबार २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले पूर्णरुपमा क्षति पुगेपछि भत्काएर जगैबाट पुनर्निर्माण गर्न लागिएको हो । दरबार पहिलेकै स्वरुप र संरचनामा बनाउनका लागि परुातत्व विभाग मार्फत राष्ट्रिय पनर्निर्माण पाधिकरणले ४ करोड ३७ लाख रकम छुट्याएको छ ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top