आलु महोत्सवमा ८० लाखको कारोवार

dxf]T;jdf cfn'sf] y'k|f] cf7f}+ x]Dhf cfn' dxf]T;jsf] cj;/df lji0f'kfb'sf Snasf] v]n d}bfg x]Dhfdf laqmLsf nflu y'kfl/Psf] #) 6g … cfn'sf] y'k|f] Ú . x]Dhfsf @! hgf s[ifsn] pTkfbg u/L laqmLsf nflu y'kfl/Psf] cfn' k|ltlsnf] ? #@ df d]nf cjlwe/ laqmL ul/g] 5 . tl:a/MlgdbQ ;'j]bL, kf]v/f, /f;;

पोखरा, २९ चैत । नवौं राष्ट्रिय हेमजा आलु महोत्सव–२०७४ जारी छ । महोत्सवको सातौं दिन सम्म महोत्सव भित्र वाहिर गरी ८० लाखको आलुको कारोवार र ५२ हजार दर्शकले मेला अवलोकन गरेको महोत्सव मुल आयोजक समितिका संयोजक सुविन श्रेष्ठले जानकारी दिए। महोत्सव आलुको परिकारसँगै साँस्कृतिक कार्यक्रममा पनि दशर्कले भरपूर्ण मनोरञ्जन लिएका थिए। महोत्सवमा बुधबार बद्रि पंगेनी, जीवन दाहाल, तारापति सुवेदी, सीत केसी, सविन गुरुङ, राजेन्द्र सापकोटा, शंकर पन्त, ज्ञानेश्वर सुवेदी, सुभद्रा श्रेष्ठ र हास्य तर्फ राजा राजेन्द्रको प्रस्तुति रहेको थियो।

बिहिवार जीवन दाहाल, राजन गुरुङ, पार्वती जिसी, कृष्ण अखेली, सुरेन्द्र गुरुङ, राजन कार्की, कमला गैहा साजना बास्तोला, सन्तोष सुवेदी, शुभद्र श्रेष्ठ र हास्य तर्फ दीपक थापाको प्रस्तुति रहने सांस्कृतिक उपसमिति संयोजक मिलन बास्तोलाले जानकारी दिए। बिहिवार साँझ नै पप कन्सर्ट तर्फ प्रमोद खरेल, ववि सुनार र द स्पार्कि· व्याण्डको प्रस्तुति रहने छ। महोत्सव चैत ३० गते सम्म चल्ने छ । महोत्सवमा प्रमुख अतिथि प्रदेश नं. ४ का प्रदेश सांसद रामजी बराल ‘जिवन’ ले कृषिलाई आधुनिकरण गरी उत्पादन वृद्धि गनुपर्नेमा जोड दिए ।

तपाइँले पनि आफ्नो लेख रचना अनि समाचार पठाउन सक्नुहुन्छ : त्यसको लागि [email protected] मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस। धन्यबाद ।

scroll to top